Trekt Uw Plant
 
Statuten   
Contact   
Facebook   
F.A.Q.   
Agenda - Trekt Uw Plant vzw
 • CANNABISBEVRIJDINGDAG 2017
 • Workshop Biologisch Kweken
 • WORKSHOP ’HOE START IK EEN CANNABIS SOCIAL CLUB?’
 • Dinsdag 22/11/2016 om 9u:
  Steun aan CSC Mambo te Hasselt
 • WORKSHOP BIOLOGISCH KWEKEN
 • [+ info]
  Belgische Cannabisrichtlijn (2005)
 • Ministeriële Richtlijn: 3 g of 1 plant
 • [+ info]
  Cannabissoorten
 • Soorten van Trekt Uw Plant
 • [+ info]
  Nieuws - Cannabis
 • Ontbindt rechter cannabisvereniging Mambo Social Club?
 • Cannabis - On Légalise!
 • Blog op DeWereldMorgen.be
 • UITSPRAAK HOF VAN BEROEP IN ZAAK MAMBO SOCIAL CLUB
 • Hoe Latijns-Amerika de cannabiskar trekt
 • [+ info]
  Nieuws - Trekt Uw Plant vzw
 • Medi-lid Anna Bis getuigt na politiebezoek
 • Column op RollingStoned.nl
 • Radio-interview Cannabis Social Clubs
 • Derde ruilbeurs van 2016
 • Basisprincipes voor een wettelijke regulering van cannabis
 • [+ info]
  Preventie en hulpverlening
 • Drug hulpverlening centra
 • Wiet is verslavender dan ik dacht
 • Wees wijs, vaporise!
 • [+ info]
   

  WAT IS EEN CANNABIS SOCIAL CLUB?

  Cannabis Social Clubs hebben als doel de rechten van cannabisconsumenten en producenten te beschermen en bij te dragen tot de totstandkoming van cannabisbeleid dat de samenleving als geheel ten goede komt.

  Cannabis Social Clubs bestaan uit leden, volwassen burgers die de teelt van een beperkte hoeveelheid cannabis organiseren om aan hun persoonlijke vraag te voldoen. Aldus wordt een gesloten circuit opgezet tussen producenten en consumenten, waarin voldaan is aan bepaalde voorwaarden in verband met gezondheid, veiligheid, transparantie en aansprakelijkheid.

  De concrete vorm en werkwijze van een Cannabis Social Club is afhankelijk van de legale, politieke en culturele omstandigheden in het land waar deze club is gehuisvest. Er zijn echter een aantal basisprincipes en uitgangspunten die alle Cannabis Social Clubs respecteren en die hen onderscheiden van andere initiatieven.

  1. Het aanbod volgt op de vraag, niet andersom

  De productiecapaciteit van een CSC is gebaseerd op het verwachte gebruik van haar leden. Het aanbod wordt aangepast aan de vraag van de leden, niet andersom.

  2. Non-profit

  Cannabis Social Clubs zijn verenigingen zonder winstoogmerk. De financiële voordelen die door de vereniging kunnen worden verkregen en die het gevolg zijn van economische activiteiten, worden gebruikt om de doelstellingen van de vereniging te promoten, en niet verdeeld onder de leden. CSC’s hebben tot doel legale werkgelegenheid te creëren, en op een belastbare wijze goederen en diensten te produceren.

  3. Transparantie

  Cannabis Social Clubs zijn wettelijk geregistreerde verenigingen. Hun interne organisatie is democratisch en participatief. Het besluitvormende orgaan is de Jaarlijkse Algemene Vergadering, waar alle leden op worden uitgenodigd. Elk lid heeft een stem.

  Op de AV moet een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteiten in het voorafgaande jaar worden voorgelegd en goedgekeurd, alsmede een plan voor het komende jaar.

  CSC’s houden een administratie bij van hun activiteiten die gemakkelijk is in te zien door leden, andere CSC’s en overheden. Dit geldt zowel voor de financiële administratie als voor een (geanonimiseerde) registratie van leden en hun consumptie en een (geanonimiseerde) registratie van de productie.

  4. Bevordert de volksgezondheid

  Cannabis Social Clubs gebruiken uitsluitend teeltmethodes die aan de normen van de organische landbouw voldoen. Zij werken aan een effectief preventiebeleid tav. het problematisch gebruik van cannabis en bevorderen veilig en verantwoord gebruik. Zij geven hun leden feitelijke informatie over cannabis/hennep. Zij doen onderzoek naar de gezondheidsaspecten van de cannabis die zij produceren en informeren hun leden over de resultaten van dit onderzoek.

  5. Bereid tot dialoog met overheden

  Cannabis Social Clubs zijn bereid om eender welke dialoog aan te gaan met overheden, en doen regelmatig pogingen om overheden uit te nodigen voor deze dialoog.

  Zie ook de Gedragscode van Cannabis Social Clubs

     

  TUP Defense Fund

  Design by: www.navetrece.com