Trekt Uw Plant
 
Statuten   
Contact   
Facebook   
F.A.Q.   
Agenda - Trekt Uw Plant vzw
 • CANNABISBEVRIJDINGDAG 2017
 • Workshop Biologisch Kweken
 • WORKSHOP ’HOE START IK EEN CANNABIS SOCIAL CLUB?’
 • Dinsdag 22/11/2016 om 9u:
  Steun aan CSC Mambo te Hasselt
 • WORKSHOP BIOLOGISCH KWEKEN
 • [+ info]
  Belgische Cannabisrichtlijn (2005)
 • Ministeriële Richtlijn: 3 g of 1 plant
 • [+ info]
  Cannabissoorten
 • Soorten van Trekt Uw Plant
 • [+ info]
  Nieuws - Cannabis
 • Ontbindt rechter cannabisvereniging Mambo Social Club?
 • Cannabis - On Légalise!
 • Blog op DeWereldMorgen.be
 • UITSPRAAK HOF VAN BEROEP IN ZAAK MAMBO SOCIAL CLUB
 • Hoe Latijns-Amerika de cannabiskar trekt
 • [+ info]
  Nieuws - Trekt Uw Plant vzw
 • Medi-lid Anna Bis getuigt na politiebezoek
 • Column op RollingStoned.nl
 • Radio-interview Cannabis Social Clubs
 • Derde ruilbeurs van 2016
 • Basisprincipes voor een wettelijke regulering van cannabis
 • [+ info]
  Preventie en hulpverlening
 • Drug hulpverlening centra
 • Wiet is verslavender dan ik dacht
 • Wees wijs, vaporise!
 • [+ info]
  Dit artikel is beschikbaar in [fr]  

  Maandbrief van september/oktober

  Dit is de twaalfde maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het Belgische cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Op 1 september werd de ledenstop opgeheven. Een massale inschrijving was het gevolg, waardoor we genoodzaakt waren deze stop 5 dagen later wederom in te voeren. De meeste nieuwe leden hadden in oktober een intakegesprek, waarna ze eigenaar werden van een plantje.

  TUP telt nu 418 leden, waarvan 332 in afdeling Antwerpen, 43 in afdeling Brussel, 14 in afdeling Oost Vlaanderen en 12 in afdeling Mechelen. Zestien leden staan nog op de wachtlijst.

  Op 20 september vond de vierde ruilbeurs van dit jaar plaats, met deelname van 131 leden.

  Op 3 oktober vond de eerste Comedy Avond plaats onder het motto ‘Get Up Stant Up’. Onder de bezielende leiding van Manu passeerden 4 standuppers de revue. Het publiek, bestaande uit leden van TUP en Mambo Social Club, keerde tevreden huiswaarts. Op 11 december doen we het nog eens dunnetjes over, dan in het kader van een inzamelingscampagne voor de daklozenwerking in Antwerpen.

  Op 6 en 20 oktober vond er een workshop plaats over het maken van cannabisolie, speciaal voor medicinale gebruikers. Een zestal leden leerden hoe ze zelf deze olie kunnen maken, met hun plantje of evt. met klein knipafval.

  Op 8 oktober hadden we een gesprek met de veiligheidsadviseur van de burgemeester van Antwerpen. Ook al staan we ideologisch tegenover elkaar, er is respect voor de manier waarop de vzw te werk gaat, zowel bij de organisatie van Cannabisbevrijdingsdag als de werking zelf.

  Op 14 oktober vond een kerngroepvergadering plaats, om de komende evenementen en de planning van Cannabisbevrijdingsdag 2016 voor te bereiden.

  Op 22 oktober kwam er een delegatie van een locale drugshulpverleningorganisatie uit Bern (Zwitserland) op bezoek. De stad Bern wil binnenkort een experiment starten met een Cannabis Social Club, en is geïnteresseerd in onze ervaringen.

  2. Cannabisbeleid

  Begin oktober werd wederom een Cannabis Social Club in Wallonië opgericht: de CSC Bon Pied, Bonne Herbe in Tournai. Met hen en met Mambo Social Club uit Hasselt zijn inmiddels gesprekken begonnen voor de definitieve oprichting van de Belgische Federatie van Cannabis Social Clubs.

  De CSC in Tournai kreeg inmiddels bezoek van de politie, de inrichting van hun kweekplaats werd in beslag genomen (incl. 11 jonge plantjes), maar dit was ingecalculeerd. Ook zij zullen, net als TUP en Mambo, eerst de gang naar de rechter moeten maken voor zij definitief van start kunnen gaan.

  Met de drie CSC’s hadden we wel al een kennismakingsgesprek met de Brusselse overkoepelende organisatie voor drugshulpverlening, Fedito. De bedoeling is dat we begin 2016 een conferentie organiseren over de toepassing van het CSC concept.

  AGENDA

  Zaterdag 7 november: vanaf 13 uur Workshop over CSC’s en vanaf 20 uur Cannakwis (alleen voor leden van TUP en Mambo)

  Donderdag 19 november Hoger beroep Mambo Social Club 14.00 uur Waalse Kaai 35A Antwerpen

  Woensdag 25 November: Kerngroepvergadering

  Vrijdag 11 december: Get Up Stant Up vanaf 20.00 uur

  Zaterdag 12 december: Algemene Ledenvergadering vanaf 13.00 uur


  Dit is de elfde maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie en een agenda van alle TUP gerelateerde activiteiten.

  Op zaterdag 11 juli vond de derde ruilbeurs van dit jaar plaats, met deelname van 180 leden. In aanwezigheid van de verantwoordelijke voor de medicinale afdeling van TUP, die nu maandelijks spreekuur houdt. Bij deze afdeling zijn een dertigtal leden aangesloten.

  Op 22 juli was er overleg met de afdeling Oost-Vlaanderen, die momenteel een tiental leden telt (naast 43 in TUP Brussel, 10 in TUP Mechelen en 350 in TUP Antwerpen.

  Op 26 augustus vonden intakegesprekken met een tweetal leden plaats. ’s Avonds was er overleg met de kerngroep onder andere ivm de opheffing van de ledenstop (zie onder)

  Op 27 augustus werd de boekhouding van 2014 definitief afgesloten, in verband met de belastingaangifte.

  In verband met de ledenstop.

  De ledenstop zal in september even worden opgeheven, maar kort daarna terug ingevoerd. De wachtlijst is ondanks de ledenstop de afgelopen maanden nu al flink aangegroeid, en mede vanwege problemen met de hoge temperaturen van de laatste tijd hebben enkele kweekplaatsen minder opgebracht dan verwacht. Vermits we ook rekening moeten houden met onze medicinale patiënten, zo’n 22 plantjes per maand, wil dat zeggen dat we niet iedereen op de ruilbeurs in september tevreden kunnen stellen. Al degenen die een plantje van 60 gram besteld hebben zullen er slechts een van 40 gram krijgen op de ruilbeurs in september, de resterende 20 gram kunnen ze in oktober komen halen.

  Een nieuwe afdeling is in de opstartfase, namelijk Oost West Thuis Best in Oost-Vlaanderen.

  — -
  Dit is de tiende maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het Belgische cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Zondag 14 juni vond de Cannabisbevrijdingsdag plaats in het Flevopark in Amsterdam. We organiseerden gezamenlijk vervoer voor een 15-tal TUPleden. Iedereen keerde voldaan terug.

  Op 27 juni vond de plantenverzorgersvergadering plaats. Er waren 8 aanwezigen. Belangrijkste punt op de agenda was de aanpassing van de plantenverzorgersovereenkomst. Deze is nodig om TUP te vrijwaren van onbetrouwbare plantenverzorgers (zie onder).

  AGENDA

  Zaterdag 3 oktober TUP-Comedy avond met oa. Manu Moreau (alleen voor leden)


  Dit is de negende maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het Belgische cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Op 9 mei vierden we Cannabisbevrijdingsdag op de Dageraadplaats. Op enkele minpunten na was het een geslaagde dag. Met ongeveer 600 bezoekers over de hele dag gerekend. De politie was in grote getale aanwezig maar trad nauwelijks op: 4 mensen werden aangehouden wegens openbare dronkenschap en druggebruik in het openbaar.

  Op 20 en 23 mei vonden de nieuwe intakegesprekken plaats. Vijf nieuwe leden werden ingeschreven.

  Op 22 mei kregen we bezoek van studenten van de Thomas Moore Hogeschool voor Journalistiek uit Mechelen.

  Op 30 mei organiseerden we een evaluatiebijeenkomst over cannabisbevrijdingsdag. Met aansluitend de derde Belgische Cannabis Cup. De begeerde ‘Gouden Gieter van 2015 ging naar de Lemon Haze van K32, met de Ed Rosenthals Superbud van de Mambo Social Club als goede tweede.

  Gedurende de maand mei meldden zich 5 nieuwe plantenverzorgers aan. Hun kweekplaatsen worden momenteel ingericht en zullen hopelijk binnenkort hun eerste vruchten opleveren. We verwachten dat we de ledenstop in de loop van de zomer kunnen opheffen.

  2. Situatie Cannabis Social Clubs

  Op 22 mei ontvingen we bezoek van iemand die een nieuwe Cannabis Social Club wil beginnen in Oost-Vlaanderen, eventueel eerst als afdeling van TUP.

  Op 28 mei stond de Mambo Social Club terecht voor het Hof van Beroep in Antwerpen. Wegens tijdgebrek moest de behandeling van de zaak uitgesteld worden naar 19 november.

  AGENDA

  Zaterdag 27 juni: Plantenverzorgersvergadering

  Zaterdag 3 oktober TUP-Comedy avond met oa. Manu Moreau (alleen voor leden)


  Dit is de achtste maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het Belgische cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  Werking TUP

  Op 4 april vond de workshop over medicinaal gebruik plaats, onder leiding van Jos voor het theoretische en Jeroen voor het praktische deel. Er waren ruim 50 deelnemers. ’s Avonds hielden we een crisisvergadering met een twintigtal leden nav de gebeurtenissen van maart (diefstal). Er werden enkele concrete voorstellen uitgewerkt voor de Algemene vergadering.

  Op 8 april was het kerngroepvergadering voor de cannabisbevrijdingsdag.

  Op zondag 19 april vond de ruilbeurs plaats. In totaal 151 leden ontvingen hun plantje.
  Zaterdag 25 april hielden we Algemene Ledenvergadering. Hier werd het jaarverslag van 2014 goedgekeurd, en de aanbevelingen van de crisisvergadering van 4 april besproken.

  In april startte eveneens de wetenschappelijke opvolging van onze Medicinale Afdeling (waar zo’n 30 leden bij aangelsoten zijn). Deze leden worden vanaf nu maandelijks opgevolgd middels een systeem van meetschalen inzake pijn, levenskwaliteit etc. De gegevens zullen later gekoppeld worden aan de testresultaten van de cannabis die de leden van de med. afdeling gebruiken, waardoor een beter beeld kan ontstaan van de verschillende soorten cannabis en hun medicinale effecten. Vervolgens zullen wij nieuwe leden die wegens medische klachten bij TUP komen (soms zelfs op aanraden van hun arts) beter en sneller helpen met een soort die bij hun aandoening past.

  Situatie Cannabis Social Clubs

  Eind april werden we verblijd door het nieuws van een nieuwe Cannabis Social Club, de Asbl Peace in Luik. Hopelijk houdt deze club het wat langer uit dan haar drie voorgangers in Wallonië.

  AGENDA

  Donderdag 28 mei, 9.00 uur, Hof van Beroep, Waalsekaai 35A, Antwerpen: Behandeling rechtszaak in hoger beroep van Mambo Social Club

  Zaterdag 30 mei: Cannabis Cup (alleen voor actieve leden van TUP en Mambo Social Club)


  Dit is de zevende maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het Belgische cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Op 4 maart hielden we kerngroepvergadering, voornamelijk om praktische afspraken te maken rond Cannabisbevrijdingsdag op 9 mei.

  Begin maart kwamen we erachter dat een van onze plantenverzorgers een vzw had opgericht die ook tot doel heeft cannabis te telen en te verdelen. Wij hebben onmiddellijk aangedrongen op een overeenkomst volgens welke de aansprakelijkheid voor de betrokken kweekplaats (incl. planten en lidkaarten) bij de betrokken plantenverzorger kwam te liggen. Die overeenkomst werd 12 maart ondertekend. 14 maart maakte de plantenverzorger melding van een inbraak in zijn kweekplaats waarbij alle planten en kaarten ontvreemd zouden zijn door onbekenden.

  Aangezien wij sterke twijfels hebben bij deze versie van de gebeurtenissen hebben wij met de betrokken persoon een bemiddelingsprocedure opgestart met medewerking van onze advocaat. Doel daarvan is de verantwoordelijkheid voor de verdwenen lidkaarten definitief bij de betrokken plantenverzorger te leggen alsmede te voorkomen dat de activiteiten van deze vzw verder nog schade kunnen berokkenen aan TUP, Mambo Social Club of andere, toekomstige Cannabis Social Clubs in België.

  Op 14 maart organiseerden we een vergadering van plantenverzorgers. Overeenkomsten en lidkaarten werden zoals elk jaar vernieuwd. Ook werd afgesproken om de overeenkomsten met verzorgers van grote kweekplaatsen te herschrijven, zodat de kans op herhaling van bovenstaande kleiner wordt.

  Op 17 maart publiceerden we een Column op de website Rolling Stoned.nl waar de vermeende ‘diefstal’ omfloerst werd omschreven.

  Op 18 en 21 maart vonden intakegesprekken plaats, 19 nieuwe leden reserveerden hun plantje.

  Op 20, 21 en 22 maart bracht een delegatie van TUP een bezoek aan de hennepbeurs Spannabis in Barcelona, waar we afspraken maakten met zaadbanken en andere bedrijven voor donaties.

  Op 4 april organiseerden we een workshop over Medicinaal Gebruik – er kwamen ongeveer 60 mensen opdagen. ’s Avonds hielden we met een 20-tal leden een crisisvergadering om de zaak van de diefstal (de tweede keer in onze geschiedenis, beide keren in verband met de opzet van een nieuwe ‘medicinale’ cannabis club) te bespreken. Daar werden een aantal mogelijke maatregelen besproken om deze situatie in de toekomst te voorkomen:

  Vanaf nu kopiëren we enkel de voorkant van de identiteitskaart zodat het Rijksregisternummer niet meer te zien is op de kaarten die bij de plantenverzorgers staan.

  In de plantenverzorgersovereenkomst zal vanaf nu worden opgenomen dat indien sprake is van diefstal, de vzw of de eigenaren van de lidkaarten de mogelijkheid zullen overwegen om klacht neer te leggen tegen onbekenden (waarbij het adres van de betrokken kweekplaats vermeld dient te worden).

  Plantenverzorgers met meer dan 3 lampen krijgen in de toekomst een ander contract, zodat beide partijen iets afhankelijker worden van elkaar waardoor de vertrouwensband beter wordt.

  Om de sociale controle te vergroten is het belangrijk dat er meer afdelingen worden opgestart. Daarom zullen we in de toekomst workshops organiseren waarop de verantwoordelijken van onze afdelingen Brussel, Mechelen, Oost-Vlaanderen en Mich van de Mambo Social Club hun ervaringen zullen delen.

  2. Situatie Cannabis Social Clubs

  We brachten samen met Mich van Mambo een bezoek aan de advocaat om de hoger beroep zitting van 28 mei voor te bereiden.

  We verwittigden Tom De Corte van de gebeurtenissen rond de opkomst van de MCC en de vermeende diefstal. Niet dat hij er iets aan kan veranderen maar zo weet ook hij wat de zwakke plekken zijn van een social club en houdt hij er rekening mee bij het uitwerken van aanbevelingen naar de politiek.


  3. AGENDA

  25 april, vanaf 14.00 uur Algemene ledenvergadering

  6 mei, vanaf 13.00 uur Voorbereidingsbijeenkomst voor Cannabisbevrijdingsdag

  9 mei, vanaf 15.00 (vrijwilligers welkom vanaf 9u op dageraadplaats voor opbouw) Cannabisbevrijdingsdag, Dageraadplaats, Antwerpen


  Dit is de zesde maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het Belgische cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Op 7 februari vond de eerste ruilbeurs van het jaar plaats. Daar namen 153 leden aan deel.

  De ledenstop werd op 1 februari opgeheven. Vervolgens werden we overstroomd door aanvragen om lid te worden. Tussen 25 en 28 februari kwamen in totaal 24 mensen op intakegesprek, waaronder een drietal medicinale gebruikers (van wie er een door zijn arts naar TUP was verwezen).

  Op 28 februari was het tijd voor de tweede Cannakwis. Een 25-tal leden van TUP en Mambo Social Club namen de uitdaging aan. De sfeer was vanouds gezellig, en winnaar werd Maarten uit Oost-Vlaanderen, proficiat! Met dank aan Els voor de minutieuze voorbereiding en Jamila en Beatriz voor het lekkere eten.

  De voorbereidingen van Cannabisbevrijdingsdag op 9 mei gaan gestaag verder. Een trailer met de onnavolgbare Manu Moreau is te bezichtigen op Youtube.

  2. Situatie Cannabis Social Clubs

  Nieuws van onze kameraden van de Mambo Social Club: hun zaak voor het Antwerps Hof van Beroep dient op donderdag 28 mei as. Dit is hetzelfde Hof van Beroep dat TUP al twee keer heeft vrijgesproken. Normaal gezien zou Mambo zich geen zorgen hoeven maken.

  Er duiken de laatste tijd (vooral op Facebook) nogal wat initiatieven op die de naam Cannabis Club dragen. Sommige van deze clubs streven echter een commerciëel belang na. Omdat we nog altijd in een grijze zone opereren (er is nog geen definitief wettelijk kader voor de teelt van cannabis) kunnen sommigen hiervan gebruik maken om een valse voorstelling van zaken te geven. Voor alle duidelijkheid: een Cannabis Social Club dient zich te houden aan
  5 grondprincipes, die beschreven zijn door het Europees platform Encod.

  De enige CSC’s in België zijn momenteel Trekt Uw Plant en Mambo Social Club. Voor meer info, contacteer ons.

  AGENDA

  Zaterdag 4 april, 13.00 – 17.00 uur: Workshop Medicinaal Gebruik, over theorie en praktijk

  Woensdag 8 april, 20.00u Vergadering Kerngroep

  Zaterdag 25 april, 14.00 uur Algemene Ledenvergadering

  Zaterdag 9 mei 15.00 – 22.00 Cannabisbevrijdingsdag, Dageraadplaats


  Dit is de vijfde maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Op 4 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats. Zo’n 30 leden kwamen opdagen en konden genieten van gezelligheid, lekkere hapjes van Jamila en Latijnsamerikaanse klanken van ‘La Quinta Bohemia’.

  Op 14 januari ’s avonds kwam de kerngroep samen. De voorbereidingen van Cannabisbevrijdingsdag op 9 mei krijgen stilaan vorm. Een ontwerp voor posters en flyers is gemaakt en op facebook verspreid: reeds 296 mensen hebben hun komst aangekondigd.

  Op 21 januari werd de eerste Trekt Uw Plant column afgeleverd bij de Nederlandse website Rolling Stoned.nl. Vanaf nu zullen we elke maand een bijdrage leveren, net als de Mambo Social Club.

  Alle leden werden verzocht hun lidmaatschap voor 20 januari te verlengen. De eerste 300 leden kunnen normaal gezien rekenen op een plantje bij elke ruilbeurs van dit jaar.

  Op dit moment hebben 248 leden hun lidmaatschap verlengd. Ook hebben 34 mensen zich aangemeld als nieuw lid, zij zullen uitgenodigd worden voor een intakegesprek.

  De afdeling Brussel heeft ook 30 leden, die van Mechelen 10 en die van Oost-Vlaanderen 4.

  Op 31 januari organiseerden we de eerste workshop van dit jaar, over biologisch kweken. De uitleg van Karel en Mich was zeer verhelderend. Een 50-tal bezoekers gingen tevreden en een stuk wijzer naar huis.

  2. Situatie Cannabis Social Clubs

  Nieuws van Tom De Corte. In maart begint het doctoraalonderzoek naar de Belgische Social Clubs en in mei zullen ze bij ons langskomen.

  We kregen deze maand verschillende aanvragen voor informatie over hoe een CSC op te zetten, van mensen uit Namen, Meise en Gent. We hebben ze een stoomcursus gegeven en hopen binnenkort concrete resultaten te zien. Ook in Doornik zou een groep zo ver staan dat ze de statuten van een nieuwe CSC binnenkort neer gaan leggen.

  AGENDA

  Zaterdag 28 februari De Tweede Cannakwis! ( vanaf 19.00 uur)

  Woensdag 4 maart,20.00u Vergadering Kerngroep

  Woensdag 8 april, 20.00u Vergadering Kerngroep

  Zaterdag 9 mei Cannabisbevrijdingsdag, Dageraadplaats


  Dit is de vierde maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Op 11 december maakten studenten Elien & Djess van Erasmus Hogeschool Brussel een tv-reportage bij een plantenverzorger en interviewden zij een medewerker van TUP.

  Op 13 december vond de zesde en laatste ruilbeurs van 2014 plaats. In totaal 151 leden ontvingen hun plantje. Ook was voor het eerst media aanwezig op dit evenement: journalist Luc Aerts van Radio 1 keek zijn ogen uit, sprak met verschillende leden. Zijn verslag was te beluisteren op vrijdag 19 december.

  Op 16 en 17 december was een filmploeg van het Duitse ARTE op bezoek en maakte opnames op kantoor, bij een plantenverzorger van de vzw, op straat bij het publiek, met leden van de vzw, en met medewerkers van TUP.

  Op 17 december kwam de kerngroep samen om de eerste voorbereidingen van Cannabisbevrijdingsdag te bespreken. De line up is nu al zo goed als rond.

  Ook op 17 december kwam Sebastiaan, student te KASK Gent, proefopnames maken voor zijn fotodocumentaire. De bedoeling van de documentaire is om een totaalbeeld te schetsen van cannabis in onze huidige samenleving, hoe initiatieven zoals deze werken en de mensen die hiermee geholpen worden.

  Wegens de ledenstop zijn er in december geen intake gesprekken geweest. De reden hiervoor is dat het aantal planten gelijk moet zijn met het aantal leden. Een cannabisplant heeft ongeveer 2-3 maand nodig om oogstrijp te zijn. We kunnen dus vanaf 1 november nooit nieuwe leden aannemen. Op 1 februari 2015 wordt deze stop normaal gezien opgeheven.

  2. Situatie Cannabis Social Clubs

  Op 11 december deed de rechtbank in Hasselt uitspraak in de zaak tegen Mambo Social Club. Zoals verwacht volgde de rechtbank de eis van de procuereur: schuldig zonder straf. Mambo gaat uiteraard in hoger beroep, hetgeen waarschijnlijk in het najaar zal dienen voor het Hof van Beroep in Antwerpen (waar TUP al tweemaal is vrijgesproken).

  Op vraag van de Universiteit van Gent deden we een oproep bij de leden om mee te werken aan een onderzoek naar cannabisgebruik en sociale contacten.


  AGENDA

  14 januari TUP-kerngroep vergadering

  31 januari Workshop ‘Biologisch kweken’


  Dit is de derde maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Woensdag 12 en Zaterdag 15 november vonden de laatste intakegesprekken van 2014 plaats. We klokken af op 342 leden van TUP Antwerpen, 42 leden van TUP Brussel en 10 leden van TUP Mechelen.

  Verschillende leden hebben hun medewerking toegezegd aan Cannabisbevrijdingsdag op 9 mei 2015. Dank hiervoor, meer geintereseerden zijn altijd welkom op de volgende kerngroepvergadering, waar het ook zal gaan over CBD 2015.

  Op 27 november was Joep aanwezig op de uitreiking van de Cannabis Awards in Amsterdam, en ontmoette er vertegenwoordigers van het Steep Hill lab in Californië, die testen uitvoeren op werkzame stoffen en pesticiden, onder andere.

  Op 29 november vond een eerste kennismaking plaats met de oprichters van de afdeling Oost-Vlaanderen (voorlopig 4 leden).

  Er waren interviews met de Zwitserse radio, de Nederlandse NRC, en aanvragen van televisiestations ARTE en ARD.

  2. Situatie Cannabis Social Clubs

  Op 6 november nam Bart deel aan het drugscongres in Gent. Samen met Mich van Mambo Social Club kon hij vaststellen dat het fenomeen Cannabis Social Club door veel vertegenwoordigers van hulpverlening en preventie positief wordt beschouwd.

  Tussen 7 en 9 november namen Bart en Joep deel aan de hennepbeurs ‘Cannafest’ in Praag. Daar verscheen ook een journaliste van De Tijd, die een paar dagen later een artikel over de cannabis Social Club publiceerde.

  Op 12 november nam Joep deel aan het drugsdebat tussen Brice de Ruijver en Tom de Corte op het Ministerie van Justitie in Brussel. Opvallend ook hier de verzoening tussen beiden over het principe dat wettelijke regulering van de cannabismarkt in het algemeen en Cannabis Social Clubs in het bijzonder een goede zaak zou zijn.

  Op 13 november kwam de zaak tegen Mambo Social Club voor de correctionele rechtbank in Hasselt. Een gemengd gevoel van verbazing en eerste overwinningsroes steeg op in de zaal toen de procureur om vrijspraak van twee bestuursleden vroeg en strafopschorting van de twee andere overige gedagvaarden. De rechter gaf aan begrip te hebben voor de idealistische kant van de zaak. Maar vond ook dat de wetgeving nog altijd duidelijk genoeg is over de strafbaarheid van cannabisteelt, ook al haalde advocaat Goossens legio voorbeelden aan van het tegenovergestelde. Uitspraak 11 december.

  Op 24 november verwittigde prof. Tom de Corte van de Universiteit van Gent ons dat hij volgend jaar een driejarig onderzoek zal starten naar Belgische Cannabis Social Clubs.

  3. Cannabisdebat

  Deze maand maakte minister Maggie de Block bekend dat zij de verkoop van het produkt Sativex, op basis van cannabis, via apotheken wil toestaan aan mensen met MS die ‘uitbehandeld’ zijn. Ook al is dit verre van toereikend om de nood aan cannabis voor medicinale doeleinden te ledigen, het is een eerste stap.

  Opmerkelijk was ook dat Bart de Wever niet op deze aankondiging heeft gereageerd, en dat er sindsdien al redelijk wat artikelen zijn verschenen over het medicinaal gebruik van cannabis, waaronder een portret van een alleenstaande moeder die zelf kweekt in De Morgen.

  AGENDA

  11 december Uitspraak in de zaak Mambo Social Club, Hasselt

  17 december: TUP Kerngroepvergadering vanaf 20.00 uur


  Dit is de tweede maandbrief van Trekt uw Plant. Hierin vind je nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Zaterdag 4 oktober vond de 5e ruilbeurs van 2014 plaats. In totaal 147 leden ontvingen hun plantje.

  Maandag 6 oktober hadden Joep en Tonny (van GOA – Gebruikersoverleg Antwerpen) op het stadhuis een gesprek met Godfried Geudens, veiligheidschef van het kabinet van burgemeester Bart de Wever. Geudens sprak duidelijke taal: ideologisch staan wij tegenover elkaar, maar er is respect voor de correcte wijze waarop wij opereren. Wij van onze kant dankten Geudens voor de goede samenwerking met de politie tijdens de Cannabisbevrijdingsdag en overhandigden hem enkele gegevens over de werkwijze van TUP.

  Woensdag 8 oktober vond een nieuwe ronde intakegesprekken plaats, alsmede de plantenverzorgersvergadering. Daar werd oa. afgesproken om een lijstje te maken van de verschillende soorten aarde en voeding die op een TUP – kweekplaats gebruikt kunnen worden. Deze lijst zal bij de plantenverzorgersovereenkomst worden gevoegd. Zo weet iedereen wat wel en wat niet te gebruiken. Ook is de hogere prijs (8 euro p/g) nu niet van toepassing op Haze planten, maar op langbloeiende planten (meer dan 11 weken).

  Op vrijdag 10 oktober vond de eerste Cannakwis plaats, met een 30 tal deelnemers. Het was een gezellige avond met een trotse winnaar: Michel Degens, voorzitter van de Mambo Social Club, die die dag ook nog zijn verjaardag vierde. Zeker voor herhaling vatbaar!

  Op zaterdag 11 oktober was er een nieuwe ronde intakegesprekken en een workshop ‘Hoe start ik een CSC?’, met 32 deelnemers, onder wie een groep Nederlanders.

  Op woensdag 15 oktober vond een vergadering plaats van de kerngroep, met op de agenda oa. de planning van de Cannabisbevrijdingsdag 2015. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 9 mei.

  Van donderdag 30 tot vrijdag 31 oktober was er een delegatie van de organisatie ‘Integrative Drogenhilfe’ op bezoek uit Frankfurt, Duitsland, om het concept van CSC’s en TUP onder de loep te nemen, met het oog op een eventueel voorstel om dit ook in de stad Frankfurt toe te staan.

  De hele maand waren er aanvragen voor interviews voor radio en televisie (RTBF, Nederland 3)

  2. Situatie Cannabis Social Clubs

  Op vrijdag 10 oktober werd bekend dat het nieuwe regeerakkoord een zin bevatte over het cannabisbeleid. De nieuwe regering zegt dat het gebruik in de openbare ruimte niet langer voorwerp kan uitmaken van een gedoogbeleid; dat betekent dus dat gebruik in de niet-openbare ruimte dat wel kan zijn. Gebruik in de openbare ruimte wordt vanaf nu gezien als overlast waardoor de ministeriele richtlijn niet meer geldig is. In alle overige gevallen is zij dus nog altijd geldig. We moeten dus nog discreter zijn als voorheen, maar in principe gaan we er op vooruit: ook de CSC’s zijn een bijdrage aan het terugdringen van de overlast van cannabis..

  Tussen 17 en 19 oktober nam Joep deel aan de hennepbeurs ‘Cultiva’ in Wenen. Ook in Oostenrijk worden nu Cannabis Social Clubs opgericht, ook al telen ze nog niet.

  3. Cannabisdebat

  Naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord is een polemiek ontstaan tussen minister van Volksgezondheid Maggie De Block (die voorstander is van een onderzoek naar de mogelijkheid om cannabis te reguleren door bijv. Cannabis Social Clubs) en Bart de Wever (die vindt dat er de komende 5 jaar niets moet veranderen aan de huidige status van cannabis). Opmerkelijk (en goed nieuws voor ons) is daarbij de steun van professoren Brice De Ruyver en Cyriel Fijnaut voor het standpunt van De Block. In een interview in De Standaard van 31 oktober spreken beide professoren zich uit voor de Cannabis Social Clubs en de thuisteelt als basis voor een nieuwe (Europese) regeling voor cannabis.


  AGENDA

  12 en 15 november Intakegesprekken voor nieuwe leden

  13 november Rechtszaak tegen Mambo Social Club, 9 uur, Parklaan 25 Hasselt

  20 november: Laatste dag om te betalen voor de volgende ruilbeurs en de volgende gezamenlijke aankoop van vaporisers

  Maandbrief september

  Dit is de eerste maandbrief van Trekt uw Plant. Vanaf deze maand ontvang je regelmatig nieuws over de werking van onze organisatie, over de Cannabis Social Clubs en over het cannabisbeleid als zodanig. Ook houden we een agenda voor je bij van alle cannabis- of TUP gerelateerde activiteiten.

  1. Werking TUP

  Net voor de maand september (23 augustus) organiseerden we de Algemene Ledenvergadering, met na afloop een workshop over het maken van olie en een optreden van Plakband.

  Vanaf 1 september is de ledenstop weer opgeheven. Op 10 en 13 september werden intakegesprekken gehouden met een twintig tal nieuwe leden. In totaal bedraagt het ledenaantal nu 314 (56 vrouwen, 258 mannen)

  Onder de plantenverzorgers van TUP is enige discussie ontstaan over wat nu precies de geijkte kweekmethodes zijn waarmee wij wensen te werken: biologisch, bio-mineraal, organisch. Binnenkort vindt een plantenverzorgersvergadering plaats waarop we hopen uitsluitsel te kunnen vinden over deze vraag.

  Op 17 september kregen we bezoek van het test-team van Alpha Nova Diagnostics (het bedrijfje van Ronald Glas) die al onze 14 beschikbare soorten testten op de aanwezigheid van actieve bestanddelen. Het resultaat wordt op de website gepubliceerd. Het is de bedoeling dit voortaan voor elke ruilbeurs te doen.

  Na veel gedoe hebben we eindelijk onze aparte bankrekening (zicht en spaar) bij de Triodos bank.

  Aangezien de afdeling Brussel relatief veel leden heeft maar geen grote kweekplaats en de afdeling Mechelen zich precies in de tegenovergestelde situatie verkeert hebben wij beide afdelingen aan elkaar gekoppeld, hetgeen nu zal leiden tot een verhoogde capaciteit van TUP Brussel.

  2. Situatie Cannabis Social Clubs

  Op 9 september moest de raad van bestuur van Mambo Social Club voorkomen voor de rechtbank in Hasselt. De eis van de procureur, ontbinding van de vzw, zal voorlopig niet worden behandeld. Er komt immers nog een correctionele procedure inzake de cannabisteelt en de partijen willen eerst de uitkomst van deze strafzaak afwachten alvorens zich verder te buigen over de Mambo Social Club.

  Tussen 26 en 28 september namen Bart en Joep namens TUP deel aan de Algemene vergadering van Encod, waar afspraken werden gemaakt over samenwerking tussen Europese CSC’s. Encod kan niet optreden als agentschap voor certificering en controle van Cannabis Social Clubs, maar wel de bestaande en toekomstige CSC’s op verschillende manieren versterken en helpen.

  Allereerst door het organiseren van een bron van ervaringen, ideeën, hulpmiddelen en andere zaken die bruikbaar kunnen zijn voor beginnende CSCs. Encod streeft ernaar om de juridische verdediging van CSC’s te verbeteren met de hulp van juristen en rechtenstudenten uit heel Europa die bereid zijn om het CSC concept te verdedigen in de rechtbank. En ze plannen een campagne om het Cannabis Social Club concept zoals geformuleerd in de gedragscode duidelijk te communiceren. Met speciale nadruk op het non profit karakter.

  3. Cannabisdebat

  Prof. Tom de Corte publiceerde onlangs een artikel in de International Journal of Drug Policy, over de opkomst van CSC’s in België. Volgens de Corte zijn CSC’s een waardevolle denkpiste om tot een gulden middenweg te komen in het dilemma tussen een totaal verbod op cannabis en de volledige liberalisering ervan.

  AGENDA

  6 oktober Gesprek met kabinetschef van Bart de Wever

  8 oktober Plantenverzorgersvergadering: vanaf 20.00 uur

  10 oktober: Cannakwis: vanaf 19.00 uur

  15 oktober: TUP Kerngroepvergadering vanaf 20.00 uur


     

  TUP Defense Fund

  Design by: www.navetrece.com