Trekt Uw Plant
 
Statuten   
Contact   
Facebook   
F.A.Q.   
Agenda - Trekt Uw Plant vzw
 • CANNABISBEVRIJDINGDAG 2017
 • Workshop Biologisch Kweken
 • WORKSHOP ’HOE START IK EEN CANNABIS SOCIAL CLUB?’
 • Dinsdag 22/11/2016 om 9u:
  Steun aan CSC Mambo te Hasselt
 • WORKSHOP BIOLOGISCH KWEKEN
 • [+ info]
  Belgische Cannabisrichtlijn (2005)
 • Ministeriële Richtlijn: 3 g of 1 plant
 • [+ info]
  Cannabissoorten
 • Soorten van Trekt Uw Plant
 • [+ info]
  Nieuws - Cannabis
 • Ontbindt rechter cannabisvereniging Mambo Social Club?
 • Cannabis - On Légalise!
 • Blog op DeWereldMorgen.be
 • UITSPRAAK HOF VAN BEROEP IN ZAAK MAMBO SOCIAL CLUB
 • Hoe Latijns-Amerika de cannabiskar trekt
 • [+ info]
  Nieuws - Trekt Uw Plant vzw
 • Medi-lid Anna Bis getuigt na politiebezoek
 • Column op RollingStoned.nl
 • Radio-interview Cannabis Social Clubs
 • Derde ruilbeurs van 2016
 • Basisprincipes voor een wettelijke regulering van cannabis
 • [+ info]
  Preventie en hulpverlening
 • Drug hulpverlening centra
 • Wiet is verslavender dan ik dacht
 • Wees wijs, vaporise!
 • [+ info]
   

  UITSPRAAK HOF VAN BEROEP IN ZAAK MAMBO SOCIAL CLUB

  Helaas, het heeft niet mogen zijn. De tweede Cannabis Social Club van België, Mambo Social Club, is in hoger beroep vrijgesproken van ’aanzet tot’ of ’faciliteren van drugsgebruik’, maar veroordeeld voor het bezit van cannabis. De rechter heeft niet willen meegaan in het argument van de verdediging dat het hier om bezit van cannabis voor het persoonlijk gebruik van de leden van de vzw ging, en dat daarom vrijspraak de enig mogelijke conclusie zou zijn.

  Volgens het Hof van Beroep is bezit van cannabis enkel voor persoonlijk gebruik aan te merken als het gaat om de persoon die deze cannabis gaat gebruiken. Bezit voor andermans gebruik is altijd strafbaar, zelfs als het gratis wordt weggegeven. Als we die redenering doortrekken, geldt de ministeriêle richtlijn (die het bezit van 3 gram of 1 vrouwelijke cannabisplant door een volwassene buiten vervolging stelt) alleen voor mensen die in de gelegenheid en in staat zijn om een plant te kweken. Alle anderen dienen zich op de illegale markt te begeven.

  In 2008 en 2010 werd Trekt Uw Plant vrijgesproken van precies dezelfde beschuldigingen: ’aanzet tot gebruik’ en ’bezit van cannabis’. Ook in die zaken was het evident dat het om cannabis van de leden van de vzw ging, en niet alleen van de persoon die het in zijn bezit had. Er is nu dus een onduidelijke situatie ontstaan: blijkbaar acht het Hof van Beroep de ene CSC wel legaal en de andere niet, niettegenstaande het feit dat zij op identieke wijze te werk gaan.

  Deze uitspraak roept meer vragen op dan ze beantwoordt. Om duidelijkheid te scheppen is het nu van groot belang dat er een definitieve wettelijke regulering van cannabis komt.

  In de komende dagen zullen Trekt Uw Plant en Mambo Social Club de Belgische volksvertegenwoordigers een voorstel doen voor zo’n regulering. Binnenkort volgt meer nieuws daarover.

  Hieronder volgt het commentaar van de voorzitter van Mambo Social Club, Michel Degens:

  De uitspraak van de rechtbank vandaag was niet waar we op gehoopt hadden.
  We zijn vrijgesproken van het faciliteren en het aanzetten tot druggebruik maar we zijn veroordeeld voor het bezit, productie en verkoop.

  De rechter bestrijdt dat het bezit van de plantjes van de leden overeenkomt met het bezit voor persoonlijk gebruik. Volgens hem moet dit concept zeer strikt gehanteerd worden: bezit voor persoonlijk gebruik kan alleen slaan op bezit door een persoon voor wiens gebruik dit plantje bedoeld is.

  We zijn veroordeeld tot opschorting van straf met een proeftijd van 3 jaar.
  We gaan ons nu beraden en kijken wat onze juridische opties zijn. We overwegen om in cassatie te gaan maar we gaan eerst een specialist raadplegen en meer advies hierover inwinnen.

  Met deze uitspraak legt de rechter de bal in het kamp van de politici. Wij hebben alles gedaan wat in onze macht en binnen onze mogelijkheden lag en hopen dat de boodschap aankomt bij de politiek.

  We blijven geloven in het cannabis social club model en we denken dat de wereld een betere plaats wordt met dit model. Het houdt mensen uit het criminele circuit, het bespaart op kosten voor politie en justitie, het zorgt dat minderjarigen geen toegang hebben tot cannabis en het is een goede oplossing voor vele zieke mensen.

  Wij geloven dat het model een respectvolle manier is om invulling te geven aan het recht op zelfbeschikking, binnen het kader van de ministeriële richtlijn van 2005.
  Het blijft hoe dan ook dubbelzinnig dat de overheid via het fonds voor wetenschappelijk onderzoek 198.350 euro uittrekt voor een studie naar de Belgische cannabis social clubs en dat ze langs de andere kant de social clubs probeert uit te roeien. Om de social clubs te kunnen bestuderen heb je immers social clubs nodig. Het doet denken aan een slang die in zijn eigen staart bijt.

  Later meer, we houden jullie op de hoogte.

  Verslag rechtszaak voor Hof Van Beroep

  Openbaar Ministerie vs. Mambo Social Club

  19 november

  Het was een zeer interessante namiddag op het gerecht. Twee uur topamusement voor het dertigtal sympathisanten die Mambo en haar leden kwamen steunen. Van het Openbaar Ministerie waren geen supporters aanwezig.

  In het pleidooi van de advocaat-generaal viel op dat hij vooral tegen vrijspraak pleitte, en niet voor een veroordeling.

  Tegen het argument van de verdediging (de inbreuk op het legaliteitsprincipe, nl. het feit dat de wetgeving over bezit en teelt voor eigen gebruik niet duidelijk is en dat daarom de vrijspraak moet volgen) bracht hij in dat de wetten in het parlement gemaakt worden en niet op de rechtbank. Zoals verwacht verwees hij naar de hoeveelheid bij Mambo in beslag genomen cannabis (1,2 kilo op weg naar 60 leden) als aanwijzing voor het feit dat hier niet dezelfde redenering kon volgen als bij Trekt uw Plant (vrijgesproken voor gelijkaardige feiten in 2008 en 2010), waarbij het maar om enkele stekjes of zaadjes ging.

  Advocaat Tom Goossens wees er namens de verdediging op dat het Hof van Beroep twee opties heeft: ofwel ’doof en blind’ blijven voor de realiteit en de wet toepassen, ofwel de intentie van de wetgever volgen en aan bezit en teelt van cannabis voor eigen gebruik de laagste vervolgingsprioriteit geven. Voorbeelden van de veranderende tendens inzake cannabis zijn er genoeg: organisaties van hulpverleners vragen om regulering, academische experts als Brice de Ruyver en Tom de Corte wijzen op Cannabis Social Clubs als mogelijke ’derde weg’ tussen prohibitie en legalisering, en overheden in Noord- en Zuidamerika zijn reeds overgegaan tot de legalisering van cannabis.

  Het Hof van Beroep, bestaande uit twee vrouwelijke en een mannelijke rechter (die laatste deed als enige het woord), liet niet uitschijnen welke kant haar gedachten op gingen. Aan de ene kant vroeg de rechter een paar keer door over de toepassing van de regels binnen de vzw, waaruit bleek dat hij open stond voor het idee dat, mits goed georganiseerd, een vzw structuur zich kan lenen voor gemeenschappelijke teelt van cannabis door volwassen burgers. Andere keren hamerde hij er toch vooral op dat het niet de bedoeling kan zijn dat rechters zullen beslissen of cannabis legaal wordt in België.

  Uitspraak volgt op 4 februari 2016.

  Er zijn grofweg twee mogelijkheden: ofwel wordt Mambo vrijgesproken, ofwel luidt het verdict schuldig zonder straf. In elk geval hangt het van de tekst in het vonnis af in hoeverre en onder welke voorwaarden Mambo Social Club kan voortdoen. Met andere woorden: in hoeverre de ministeriële richtlijn van 2005 nog overeind blijft, en welke beperkingen kunnen worden opgelegd aan een CSC.

     

  TUP Defense Fund

  Design by: www.navetrece.com